Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 december 2019

AAV D66 Oisterwijk op 6 januari 2020

Op maandag 6 januari is de AAV van D66 Oisterwijk in wijkcentrum de Pannenschuur te Oisterwijk. Start is om 20:00 uur. Het betreft een besloten bijeenkomst voor leden van D66 Oisterwijk en het D66 Regiobestuur.

 

 

 

De notulen van de afgelopen vergadering betreffen:

Datum: 20 november 2019, 20.00 uur, Locatie: Tilliander, in de Pleinzaal, Spoorlaan 82C, 5061 HD, Oisterwijk

 

Aanwezig:
Leden: Jan van Ginneken, Sharon Peters, Saskia Lavrijssen, Marjos Versleijen, Maikel Mocking, Margriet Ooms, Jan van der Meer, Rick Heijstee, Hans Coenen, Klaas Groen, Louise van Valen, Ton Visser.

Gasten: Birgit Cordes (RB), Jan Glastra van Loon (RB), leden van PrO, Pers BD

Technisch voorzitter: Mieke Heuvelmans (MB)

 

1.Opening en welkomstwoord

De Voorzitter opent vergadering en heet iedereen welkom. Zij stelt zichzelf en haar functie voor. Ze stelt het regiobestuur voor.

Rick Heijstee verzoekt om een punt van orde en vraagt naar spelregels van vanavond met het oog op de stemming die zal volgen. Goed om aan te geven of iemand lid is van D66 of niet.

Er wordt vastgesteld dat alleen de leden van D66 Oisterwijk mogen stemmen.

Het Regio Bestuur kan op verzoek van de voorzitter antwoorden geven. PrO leden krijgen geen inspraak.

Aangegeven dat stemmers uit Haaren en Oisterwijk apart stemmen.

Technisch: na bekendmaking dat het dorp Haaren bij Oisterwijk zou worden gevoegd heeft het Landelijk Bureau van D66 de leden van het dorp Haaren al bij de afdeling Oisterwijk ondergebracht.

Haaren is echter geografisch nog steeds een eigen identiteit en heeft eigen stemrecht. Vandaar dat de leden woonachtig in Haaren apart moeten aangeven waar hun stem naar toe gaat.

Beide identiteiten moeten al dan niet instemmen met het voorstel dat D66 in Oisterwijk wil meedoen aan de herindelingsverkiezing in november 2019.

2.Mededelingen

Bestuur
Uitleg door voorzitter over de reden van deze bijeenkomst.
–     Verkiezing nieuw bestuur, te behandelen onder punt 10.
–     Verzoek om mandaat van de AAV om mee te doen met een eigen D66 kandidaat-raadsledenlijst bij de            raadsverkiezingen in november 2020, te behandelen in punt 4.
Leden
Geen ingezonden brieven ontvangen
Wel een e-mail met stemverklaring die niet ontvankelijk is verklaard want niet geldig.
(Volgens de richtlijnen van het LB zijn op deze AAV alleen aanwezige leden gerechtigd te stemmen)

3.Notulen ALV 10 april 2019

Aanwezigen lezen de notulen van de vorige ALV (10 april 2019). Vragen/opmerkingen: geen bijzonderheden. Notulen zijn als zodanig vastgesteld.

4.Uitleg over waarom D66 in Oisterwijk met een eigen lijst wil komen

Margriet Ooms: telkens kijken we of we zelfstandig kunnen gaan. Voor deze keer zijn er mensen die zich kandidaat stellen en daarom zijn we hier vandaag aanwezig.

Louise van Valen: Zorg wordt geuit over kijk op geschiedenis van D66 Oisterwijk. Ook over de steun die hiervoor zal zijn. De vraag wordt gesteld of D66 Oisterwijk nu de bom onder PrO moet leggen. Voorspelling; de progressieve partijen zullen bij de volgende verkiezingen door deze wens naar zelfstandigheid niet goed scoren. Ervaring van mevrouw is nogmaals een slechte. Zij geeft aan te twijfelen over deze stap en of zij nog wel goed gehoord kan worden in de regio. Landelijk stemt zij D66, maar lokaal voelt zij zich meer thuis bij PrO.

Margriet Ooms: er is een belronde geweest naar alle D66-leden en deze ronde was er positief over dat D66 zelfstandig wil zijn in Oisterwijk. We hebben op dit moment al drie mensen gevonden die bereid zijn om zich in te zetten voor D66 Oisterwijk.

Rick Heijstee: heeft mede PrO opgericht en loyaal geweest om progressief geluid te laten horen. Deze samenwerking heeft veel opgeleverd. Samen betekenden we meer dan dat je zelfstandig zou gaan. Eerste vraag is; wat is er mis met het gedachtegoed van PrO? Ondanks alles is de krachtenbundeling veel beteke­n­end voor ons geweest. Liever omdraaien; wat kunnen we verbeteren? Stekker er uit trekken is niet verstandig. Schade is groter voor D66 Oisterwijk, voor PrO en voor de gemeente.

Jan van Ginneken: PrO is op zichzelf komen te staan. Alleen zien we bij onze leden dat PrO niet het geluid geeft waar zij zich achter kunnen scharen. Zij hebben behoefte aan een geluid wat meer bij D66 past. D66 zit niet zo ver op linkerflank als PvdA en GL.

Jan van der Meer: leest uitnodiging voor van bestuur D66 Oisterwijk aan bestuur PrO. Vraag; kun je een voorbeeld noemen van een lid die het een goed idee vindt om zelfstandig te gaan?

Margriet Ooms: ik merk in mijn omgeving dat er een behoefte is aan eigen geluid van D66. PrO heeft meer aan een D66 die naast hen staat in plaats van D66 in PrO waar het D66 geluid niet wordt gehoord.

Klaas Groen: pragmatisch, kijk naar de cijfers. Als je de landelijke trend volgt, zou je 1 zetel halen als zelfstandige partij van D66 Oisterwijk. En dit lijkt mij te mager.

Jan van der Meer: Hans Jeekel zou aangeven hebben dat alleengang niet verstandig zou zijn. Vooral niet met een buitenstander. De vraag: is dit wel zo verstandig. De D66 regio heeft aangegeven dat iemand die eigenlijk naar Vught zou gaan, wel naar Oisterwijk zou kunnen. Lijkt nu op een geregistreerd stuk van de regio.

Margriet Ooms: antwoordt dat lokale leden bepalen wat er gebeurt. Regionaal bestuur is ondersteunend.

Voorzitter: het gaat wel om een betrekking van het dorp (Haaren) dat straks bij Oisterwijk komt. Daarom is Jan van Ginneken zeker een relevant persoon om hier in Oisterwijk in de politiek te komen.

Margriet Ooms: ondersteunt deze uitspraak en legt uit dat Jan gerechtigd is om voor Haaren te stemmen voor de toekomstige gemeente Oisterwijk waarin Haaren deel gaat uitmaken.

Hans Coenen: geeft aan dat hij voorzitter was van D66 Oisterwijk. Argumenten: betrokken bij PrO en je kunt dit niet makkelijk aan de kant schuiven. Daarnaast getracht om met een zelfstandige lijst te komen. Nu geconfronteerd met mogelijkheid van Jan van Ginneken. Er ontstond een stroomversnelling. Ik dacht ook dat er onder de leden niet genoeg animo zou zijn onder leden. Is dat wel zo? En: kandidaat-lijsttrekker is gedreven, maar waarom trok hij niet eerder aan de bel? Bestuur D66 Oisterwijk heeft lang gezocht, dus waarom nu wel?

Margriet Ooms: toen we Jan van Ginneken leerden kennen, gaf hij aan raadslid te willen worden en misschien lijsttrekker. Ook hebben wij andere mensen bereid gevonden. Drie mensen aanwezig die kandidaat raadslid willen zijn.

Birgit Cordes (RB): het klopt dat ik met Jan van Ginneken heb gebeld over een mogelijkheid van zijn deelname aan D66 Oisterwijk.

Louise van Valen vraagt of Jan van Ginneken bereid is bij PrO aan te schuiven als we nu besluiten om niet als D66 Oisterwijk zelfstandig te gaan.

Jan van Ginneken: D66-geluid is belangrijk om te laten horen. PrO heeft zich goed neergezet. We kunnen als D66 Oisterwijk zeer goed naast PrO bestaan.

Louise van Valen: kun je antwoord geven op mijn vraag?

Jan van Ginneken: het antwoord is ‘nee’.

Voorzitter: Doel is een besluit nemen of D66 Oisterwijk zelfstandig moet gaan. Er is een belronde geweest.
Het gevoel is versterkt dat de wens bij meer leden aanwezig is. Personele invulling is wellicht spannend, maar we zijn hier om te stemmen over zelfstandigheid.

Hans Coenen; indien we zelfstandig gaan, moeten we ervoor zorgen dat dit op een verantwoorde manier moet gaan. We kunnen het niet maken dat we de bal een schop geven en dat we in het midden eindigen.

Rick Heijstee: zou het heel spijtig vinden. In 1994 de afdeling D66 Oisterwijk opgericht. Dat duurde twaalf jaar. We zijn met tien man begonnen en ook met tien man geëindigd. Toen daalde animo voor D66. GL en PvdA zaten in oppositie met één zetel. Uiteindelijk, na 4 jaar, elkaar aangekeken. We hebben elkaar gevonden in het gedachtegoed; niet apart, maar gezamenlijk meer betekenen. We vonden elkaar in het nieuwe geluid. Dat betekende iets voor de samenleving in Oisterwijk; we konden toen veel realiseren. Dat waren zaken die we apart niet voor elkaar zouden krijgen. Vraag is wat er mis is aan samenwerking met PrO. De enige drijfveer is eigenlijk alleen de eigen profilering. Ik mis de loyaliteit naar PrO en een inhoudelijk argument om te breken.

Voorzitter: er is sprake van een goede samenwerking. Ook in de voorbereiding veel gesproken over hoe de samenwerking ging en dat ging goed. Er is echter een ledenverkenning gedaan en daaruit blijkt dat er een geluid is ontstaan om zelfstandig als D66 Oisterwijk verder te gaan.

Rick Heijstee: het signaal van leden is niet krachtig genoeg om als onderbouwing te gelden.

Ton Visser: ik zou graag horen waarom mensen vóór zijn om zelfstandig te gaan.

Sharon Peters: ik mis het liberale geluid. En dat geldt voor veel generatiegenoten. Niet vanwege disrespect voor PrO, maar omdat we vinden dat we naast PrO kunnen bestaan.

Jan van der Meer: ik heb je nooit bij een bijeenkomst van PrO gezien

Sharon Peters: ik volg het nieuws, bezoek de raad en ik ben op de hoogte van wat er speelt bij PrO.

Saskia Lavrijssen: ook namens mij man: standpunten zien we als extreem. Voorbeeld AZC; PrO zegt zonder voorwaarden ‘verlengen’. En we willen eigenlijk graag dat hier goed naar gekeken wordt. Niet ontkennen dat er iets speelt, maar hier goed over nadenken.

Voorzitter: wie wil verder vertrouwen in zelfstandigheid kenbaar maken?

Marjos Versleijen: is er vóór om zelfstandig te gaan. Ben betrokken geweest bij verschillende evenementen. Vraagt zich wel af of er een breed genoeg kader aanwezig is. Daar ligt vooral de twijfel. Als de groep er is, dan heb ik er alle vertrouwen in dat we stevig aanwezig kunnen zijn. Samenwerking met PrO zou dan goed kunnen. Nogmaals de vraag; is er voldoende draagvlak en ondersteuning? Ken veel mensen die niet op PrO stemmen omdat zij zich daar niet thuis voelen.

Klaas Groen: als je kijkt naar de cijfers, dan was 2014 een topjaar geweest en nu twijfel ik of het gaat lukken.

Ton Visser: elk keer als we verkiezing hebben, dan speelt deze vraag. Goed dat de vergadering er nu is. Blij dat we nu met elkaar komen en goed dat die sentimenten kenbaar gemaakt worden. Ik was degene die hielp met bellen. En Ton onderschrijft wat Jan en Sharon hebben vermeld en ook wat Saskia en Marjos verteld hebben. Indien er dus voldoende mensen zijn om er voor te zijn en een zelfstandige afdeling te hebben, dan zie ik er een toekomst in. Ik zou niet een vlag van D66 willen planten omdat het zou kunnen. Er moeten genoeg mensen vanuit onze partij zijn voordat we dit goed kunnen neerzetten.

Saskia Lavrijssen: juist met samenwerking met PrO (duurzaamheid, landbouw en energie) kun je er een groter deel van de bevolking meekrijgen. Ik ben zeker niet anti-PrO. Ben wel eens bij vergadering geweest. Ik wil positief zijn en op thema’s waarbij samenwerking kan, dit ook doen. Als er voldoende mensen zijn en we kunnen positief uit elkaar, dan gaan we zelfstandig.

Sharon Peters: aanwas komt ook als we eenmaal zelfstandig gaan

Marjos Versleijen: dat is wel opportunistisch.

Sharon Peters: klopt, maar aan de andere kant geldt dit ook als je ervanuit wilt gaan dat je pas zelfstandig gaat als er voldoende mensen zijn.

Rick Heijstee: je laat PrO achter in grote onzekerheid. Dus als we stemmen voor zelfstandigheid van D66 Oisterwijk dan houdt PrO op te bestaan.

Voorzitter: we gaan ervanuit dat als mensen zeggen dat ze actief willen ook op een lijst willen staan. De lijst moet uit minstens vijftien mensen bestaan en dat gevoel is aanwezig.

Jan van der Meer: breng in stemming of PrO mag blijven bestaan als D66 Oisterwijk zelfstandig gaat.

Margriet Ooms: veel emotie gehoord en dat is begrijpelijk. D66 is er niet op uit om PrO kapot te maken. We willen graag dat PrO blijft bestaan.

Hans Coenen: rekening houden met de wens van PrO om te blijven bestaan.

Voorzitter: eerst kijken of de leden wel zelfstandig willen gaan.

Marjos Versleijen: als we besluiten zelfstandig gaan, wil ik niet dat PrO hier nadeel van ondervindt.

Voorzitter: uit de belronde met leden bleek dat er draagvlak is en dat mensen integer zijn.

Ton Visser: van de 15, hoeveel willen er dan echt actief zijn?

Voorzitter: we doen het hier met het gegeven dat er voldoende animo is onder de leden om zelfstandig te zijn.

Ton Visser: punt is dat er individueel gebeld is. Niet de 15 is belangrijk, maar wie wil er echt actief zijn? Als er niet meer dan 5 zijn, dan zie ik het niet zitten.

Rick Heijstee: is het nu alles of niets? Of is er nog een tussenvariant? Indien iemand lid is van PrO, moet diegene keuze maken voor één van de twee partijen.

Margriet Ooms: indien we met een eigen lijst komen, gaan we er van uit dat dit zal lukken.

5.Voorstellen van kandidaatsraadsleden

Kandidaten Jan van Ginneken, Sharon Peters en Saskia Lavrijssen hebben zich in punt 4 al voorgesteld.

6.Kiescommissie

Jan Glastra van Loon (RB) en Rick Heijstee
Secretaris leest voor wat op stembiljet staat: ‘D66 Oisterwijk/Haaren neemt zelfstandig deel aan de  gemeenteraadsverkiezingen van 2020’.

7.Schriftelijke stemming voor eigen D66-lijst

8.Kleine Pauze

9.Uitslag stemmen

Uitslag stemming Haaren                 Uitslag Oisterwijk

Voor:           1                                          Voor:        5

Blanco:       0                                          Blanco:    0

Tegen:        1                                          Tegen:     5

Stemmen staken op dit moment. Op 6 januari zal een nieuwe AAV plaatsvinden. Dit komt over als laat, maar er is tijd nodig aan voorbereiding en het uitnodigen van leden.

Ton Visser: heeft tegen gestemd. De datum zou vroeger kunnen. Alle kanten zijn belicht. Er zijn nu ook mensen niet aanwezig die wel mee wilden stemmen.

Voorzitter; datum blijft op 6 januari staan. De essentie van het stemmen blijft hetzelfde (als in; de vraag waarover gestemd zal worden, blijft hetzelfde.

Punten 10 t/m 16 komen te vervallen.
Verkiezing nieuw bestuur wordt uitgesteld naar een volgende AAV.

17.Rondvraag / WVTTK

Margriet Ooms: we vonden het erg vervelend dat de media PrO op een negatieve manier hebben beschreven. We staan zeker positief tegenover PrO en we willen PrO niet in een slecht daglicht zetten.
We willen graag dat PrO blijft bestaan en dat kan PrO zonder D66.
We zijn erkentelijk naar de mensen van oprichting PrO en we danken hen voor hun inzet.

18. Einde vergadering
Voorzitter sluit vergadering af.
Margriet wordt bedankt voor haar inzet en haar durf om het besluit voor te leggen.