Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 juli 2020

Lijsttrekkers D66 Oisterwijk in gesprek met Sigrid Kaag

Lijsttrekkers D66 Oisterwijk in gesprek met Sigrid Kaag:

Wat het meeste opviel aan de sessie met Sigrid Kaag? Dat moet het hoge aantal jongeren zijn
geweest dat op zondagmiddag 5 juli in gesprek ging met de energieke lijsttrekker van D66. In een open setting bij de Tilburgse Studenten Roeivereniging Vidar werd gesproken over ‚black lives matter’ en racisme, over onderwijs, de rol van ouderen, Europa en natuurlijk over natuur, duurzaamheid en leefbaarheid.

In een levendig gesprek kwam duidelijk naar voren dat vrijheid voor iedereen is. Dat we op de
goede weg zijn als iedereen gelijke kansen krijgt. Racisme en ongelijkheid werden besproken,
net als het belang van open dialoog: je moet elkaar kennen om samen verder te kunnen komen.
Sigrid benoemde hoe ze het maatschappelijke debat op dit dossier betreurt. Vanuit een grote
feitenkennis bracht ze een aantal misvattingen over asielzoekers en migranten in perspectief.

Mensen die werkzaam zijn in het onderwijs deelden hun ervaringen. Ze gaven aan wat ze nodig
hebben, te beginnen met meer vrijheid en vertrouwen bij het invullen van hun jaarprogramma’s en
daarnaast de mogelijkheden om jonge docenten aan zich te binden. Studenten vulden aan dat het
tijd is voor een herwaardering van het mbo en sparden met haar over welke rol het vakonderwijs
kan spelen in het verkiezingsprogramma.

Sigrid zocht expliciet de dialoog. Enkele vragenstellers veranderden van rol toen ze hen vroeg wat
zij zelf dachten dat nodig was. Expliciet benoemde ze dat ze er niet op is gericht mensen te
vertellen hoe het moet, maar er is om te luisteren naar vakmensen die weten wat er nodig is.

Ze besloot het programma met het uitspreken van de hoop dat de aanwezigen op D66
stemmen en vulde dat meteen aan met: ‚Maar veel belangrijker vind ik het dat je stemt op een
partij die Nederlanders dichter bij elkaar brengt, die rust en verstand terugbrengt in het debat en
gaat voor een duurzame maatschappij waar ruimte is voor iedereen’. Na het officiële programma
ging ze met de andere twee aanwezige lijsttrekkers, Jan van Ginneken en Sharon Kroon in
gesprek.