Steun ons en help Nederland vooruit

Hans Coenen

Penningmeester & Interim-voorzitter

In Nederland gaat het met veel mensen goed, vaak zelfs heel goed. Anderen gaat het minder, velen zelfs veel minder. D66 is de partij die het de eerste groep mogelijk wil maken zich verder te ontwikkelen. Het is ook de partij die oog heeft voor de situatie van minder bevoorrechten; de maatschappij zijn wij met zijn allen!

Deze combinatie van vooruitgang en mededogen voor minder bevoorrechten heeft mij voor D66 doen kiezen. Aan zo’n partij wil ik graag mijn steentje bijdragen!