Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsbestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling en ondersteunt de fractie. Ook organiseert het bestuur activiteiten, bijeenkomsten en Algemene Afdelingsvergaderingen. Daarnaast verzorgt het bestuur de externe communicatie en organiseert het de campagne voor verschillende verkiezingen.

U kunt voor algemene vragen contact opnemen met het bestuur per e-mail: bestuur@d66oisterwijk.nl

Theo Bader

Theo Bader

Voorzitter

Toon van Mierlo

Toon van Mierlo

Vice-voorzitter

Jolanda Polkamp

Jolanda Polkamp

Secretaris

Harry van Beek

Penningmeester

Patricia Ooms

Patricia Ooms

Algemeen bestuurslid

Ardie Heijmans-van Hooft

Algemeen bestuurslid