Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 meldt treinbrand Oisterwijk bij Onderzoeksraad voor Veiligheid

Oisterwijk werd eind september opgeschrikt door een brand in een goederentrein die benzeen vervoerde. De treinbrand ontstond op het spoor in het centrum van het dorp. Al jarenlang rijden er teveel giftreinen dwars door Brabantse stads- en dorpscentra. Meer dan is afgesproken. Dat is gevaarlijk en de goederentreinen zorgen voor grote overlast.

D66 Oisterwijk is erg geschrokken van het incident. Het is weer een nieuw hoofdstuk in de onrust over goederenvervoer in de gemeente. Iedereen erkent het probleem, maar niemand doet iets. Want hoewel inwoners, ProRail en alle partijen het erover eens zijn dat dit zo niet meer kan, rijden er al jaren teveel goederentreinen, waaronder ook giftreinen, dwars door Oisterwijk. Dit kan zo niet meer. Daarom heeft D66 een melding gemaakt bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Integrale aanpak

Elke oplossing voor het probleem kost geld. Toch mogen de kosten de start van een degelijke aanpak niet in de weg blijven staan. D66 staat voor een integrale aanpak. Het is tijd dat dit probleem niet alleen voor Oisterwijk wordt aangepakt, maar meteen voor alle andere Brabantse gemeenten waar deze gevaarlijke situaties op het spoor dagelijks zorgen en overlast veroorzaken.

Doorbreken van impasse

D66 bepleit daarom bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid om dit veiligheidsvraagstuk te agenderen op de politieke agenda. Het is tijd dat deze impasse rond een veilig spoort wordt doorbroken. De Onderzoeksraad is onafhankelijk van de Nederlandse overheid en andere partijen. Deze raad besluit zelf welke voorvallen en situaties worden onderzocht. Meestal doet de Onderzoeksraad aanbevelingen voor verbetering. Daar moeten de (landelijke) overheid en private partijen reageren waarna de raad deze beoordeelt.

Sharon Kroon, lijsttrekker van D66 Oisterwijk: ‘In ons verkiezingsprogramma is een veilig spoor een van de speerpunten. D66 maakt zich er sterk voor dat dit probleem serieus wordt genomen en dat het integraal wordt aangepakt. Het is tijd dat de betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Daarom hebben wij deze melding gedaan bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het is tijd voor actie.’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Sharon Kroon: sharonkroon@d66oisterwijk.nl
Jan van Ginneken: janvanginneken@d66oisterwijk

Gepubliceerd op 05-10-2020 - Laatst gewijzigd op 07-10-2020