Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Democratische participatie

D66 Oisterwijk is van mening dat de inwoners van Oisterwijk recht hebben op directe invloed op het gemeentelijke beleid. D66 zal daarom beginnen met het verzoek aan PrO het volgende onderwerp in het verkiezingsprogramma op te nemen. In gemeente Oisterwijk bestaat de mogelijkheid voor alle burgers om een initiatief te presenteren aan de raad. Dit is echter aan drempels onderhevig en bovendien wees onderzoek uit dat de Oisterwijkse ambtelijke organisatie stappen kan zetten richting een beter werkende faciliterede rol. Maatwerk zou daarbij een aandachtspunt zijn. We stellen daarom voor om een stichting en/of commissie op te stellen met als doel democratische vernieuwing in Oisterwijk te faciliteren. De achterliggende gedachte is dat bewoners meer inzicht krijgen in lokaal bestuur, hierbij betrokken raken en bereid zijn met initiatieven te komen om Oisterwijk op elk mogelijk vlak te verbeteren.        

Het meedoen van de burger in de Oisterwijkse gemeente aan de hand van initiatieven lijkt misschien een hooggeplaats doel, maar uit het rapport van de Rekenkamercommissie gemeente Oisterwijk blijkt dat er wel degelijk bereidheid van burgers is om met initiatieven te komen en deze uit te voeren. Er ontbreekt echter een facilitator die een brug kan slaan tussen burger, bestuur en gemeenteraad. En welke beschikt over middelen om een initiatief leven in te blazen. Wij zijn die facilitator. D66 Oisterwijk wil werken naar een lokale stichting die burgerinitiatieven ondersteunt door het beschikbaar stellen van subsidies. In de jaarrekening van gemeente Oisterwijk in 2016 is de post ‘Iedereen doet mee’ opgenomen ter waarde van 90.000 euro. Deze post is geschikt voor een dergelijke commissie om haar taken uit te voeren. Onderstaand voorbeeld geeft een mogelijke uitkomst van een dergelijke stichting en hoe we de burger kunnen helpen.

Burgerinitiatief Rotterdam
Gemeente Rotterdam heeft een regeling waarbij Rotterdamse burgers, ondernemers en organisaties gestimuleerd worden om met initiatieven te komen voor maatschappelijke issues. Er zijn negen onderwerpen – zoals cultuur, sport, duurzaamheid – waarvoor iemand zijn plan kan delen. Het gaat puur om inspirerende ideëen en het verbeteren van de Rotterdamse maatschappij. Iedereen is daarbij welkom en alles is mogelijk. Stichting Citylab010 bepaalt echter uiteindelijk waar de subsidie naar toe gaat. Deze aanpak werkte goed in Rotterdam; de gemeente heeft de laatste jaren steeds meer geld beschikbaar gesteld om burgers met initiatieven te laten komen. Vaak worden issues zo namelijk op een andere, ‘out-of-the-box’ manier benaderd. En dat is vaak anders dan hoe de lokale politiek een probleem zou aanpakken (als ze als van een dergelijk issue op de hoogte waren).

Terug naar het Oisterwijkse
Onze gemeente bestaat door met en voor elkaar te zorgen. We willen dit weer terugbrengen door met burgers te kijken welke goede (maatschappelijke) ideëen bestaan in de gemeente en welke we kunnen realiseren. De burger komt dus bij de commissie en wij faciliteren middelen en kennis indien nodig. De kerntaken en vaardigheden die hierbij aanwezig moeten zijn:

  • Kennis hebben van lokale politiek en van lokaal bestuur
  • In de Oisterwijkse maatschappij staan; weten wat er speelt
  • Eerste aanspreekpunt voor de Oisterwijkse burger voor specifieke initiatieven
  • Vrijwilligers die bereid zijn om (incidenteel) te ondersteunen

Het moet makkelijk zijn voor elke burger om met lokale politiek in aanraking te komen en iets te doen met de goede ideëen en initiatieven waar nu mogelijk geen aandacht voor is, waarbij de burgers niet weten waar ze moeten zijn of welke blijven liggen. Er is al veel kennis en ervaring bij onze burgers aanwezig. Samen krijgen we het wél voor elkaar!

Gepubliceerd op 08-09-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018