Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Glasvezel in Oisterwijk

In Oisterwijk is alleen voor het bedrijfsleven en voor de buitengebieden een aansluiting op het glasvezelnetwerk mogelijk. In 2014 is er onderzoek gedaan door aanbieder Reggefiber om de bebouwde kommen van Oisterwijk en Moergestel aan te sluiten op glasvezel. Deze aanbieder verzorgt alleen het netwerk en laat de exploitatie over aan landelijke providers. Oisterwijk blijft hierin achter want sinds het onderzoek van 2014 zit er geen schot meer in het beglaasde netwerk van Oisterwijk, terwijl de belangstelling zeer groot is.

Waarom glasvezel
Met dit zeer betrouwbare netwerk kunnen we er voor zorgen dat burgers die minder bekwaam zijn in de wereld van techniek en het internet in ieder geval wel er van verzekerd zijn dat zij met glasvezel geen zorgen meer hebben. Het wordt aangesloten en het werkt; altijd. Hiermee kunnen (oudere) burgers geholpen worden een mogelijk sociaal isolement te voorkomen of te doen verminderen. Het wereldwijde is er immers voor iedereen. Daarnaast zien we kansen voor het onderwijs van de toekomst. Omdat innovatie in het onderwijs steeds meer wordt ondersteund door techniek – en daarbij een veeleisende vraag naar verbinding met online lesprogramma’s en het gebruik van ‘altijd-online-apparaten’ – kunnen we Oisterwijk verder gereed maken voor de toekomst.

Procedure glasvezel aanvragen
In Boxtel is aanbieder Mabib ondertussen begonnen met het aanlsuiten van huizen op het glasvezel netwerk. En in de buitengebieden van Moergestel en Oisterijk ligt glasvezel. In Moergestel kwam dit tot stand dankzij het Kempenglas project. Dit project is opgestart door coöperatie MoergestelGlas U.A., een burgerinitiatief van Moergestel. Ruim 91% van het buitengebied nam hier aan deel en gemeente Oisterwijk steunde dit initiatief. Dit klinkt veel, maar het kwam neer op 287 leden en dat maakte het project nog te kleinschalig en kostbaar. Samen met kernen Oirschot, Reusel-de-Mierden en Bladel, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en de Rabobank is het project uiteindelijk uitgevoerd. Ook in Vught is glasvezel (Vught op glasvezel) een succesverhaal: ‘betrouwbare en stabiele verbinding en nooit meer storing’. Nu de bebouwde kommen van gemeente Oisterwijk nog. Hoe gaan we dat doen?

We maken een inventaristatie van burgers die een glasvezel initiatief willen steunen. Coöperaties zoals Mabib en Midden-Brabantglas willen namelijk weten welk percentage van de bevolking een dergelijk project zou ondersteunen. Is de deadline van aantal huishoudens gehaald, dan begint het graafwerk en per huis wordt gekeken hoe het netwerk moet worden aangelegd. In principe zou dit geen probleem moeten zijn, want zoals gezegd is de belangstelling groot. Maar waarom ligt het er dan nog niet?

Tot voor kort waren het vooral de landelijke providers die moeten zorgen voor de aanleg van glasvezel. En dat is zeer kostbaar. Aanbieders zoals KPN zorgen in principe eerst voor een hogere snelheid voordat zij echt glasvezel aan gaan leggen. En als het netwerk er eenmaal ligt, kan een afnemer ook overstappen op een andere (goedkopere) provider. Vanuit bedrijfskundig oogpunt is het dus niet altijd gunstig om te investeren in het netwerk. Maar wat moet de burger dan doen om aan glasvezel te komen.

Net als in Moergestel is aansluiten bij een coöperatie een goed idee. Burgers investeren zelf in de aanleg van glasvezel en later zorgen providers ervoor dat de aansluiting naar het huis in order komt. Op deze manier wordt de kostprijs voor de aanleg bepaald door participatie van de burger en gemiddelde afstand van kabel naar distributiepunt. Kortom; hoe meer burgers meedoen, hoe lager de kosten per woning (Houses Passed in vaktermen). Burgers zullen zelf moeten investeren omdat glasvezel (nog) geen wettelijke nutsvoorziening is. De gemeente hoeft daarom niet zelf te investeren in de aanleg ervan. Hoe werkt een dergelijke coöperatie?

Coöperatie glasvezel
Een coöperatie – bijvoorbeeld BrabantGlas, ontstaan uit een burgerinitiatief – bestaat uit leden die zich aanmelden om een glasvezelnetwerk aan te leggen. Elk lid (en een bank) investeert een bedrag om een dergelijk netwerk te realiseren. BrabantGlas heeft onder andere gezorgd voor glasvezel in het buitengebied van Oisterwijk en graaft nu in Tilburg. Deze overkoepelende organisatie zorgt ervoor dat haar ‘opdrachtgevers’, de dorpen die lid zijn van de coöperatie, in hun dorpen aangesloten worden op het glasvezelnetwerk en zij doen dit zonder winstoogmerk. Onderstaande afbeelding geeft weer op welke manier BrabantGlas is gestructureerd:

 

 

 

 

 

 

Na de aanleg van het netwerk (een open netwerk, vrij voor exploitatie door providers) heeft elke burger zelf de kans om een provider te kiezen. De kosten voor glasvezel variëren doorgaans – afhankelijk van aanbieder en wensen van de afnemer – van €45 tot €55 euro per aanbieder per maand.

Initiatief Oisterwijk
Om glasvezel in de bebouwde kernen van gemeente Oisterwijk te realiseren, moeten we inventariseren welk percentage van de bewoners per gebied mee willen doen met een dergelijk project. We zouden per gebied een inventaristatie kunnen maken. Lokale organisaties zoals Westend Talent kunnen we benaderen om per wijk gerichter de burger te benaderen. We benaderen vervolgens de gemeenteraad om te kijken of zij een voorstel in behandeling willen nemen betreffende glasvezel. Als ondersteuning zou de subsidiepost ‘basisstructuur’ hiervoorvoor kunnen dienen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op 06-09-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018