Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Inwonersparticipatie

De gemeente moet een open en toegankelijke organisatie zijn die meedenkt met inwoners.
Wij vertrouwen op de eigen kracht en de grote betrokkenheid van inwoners bij hun gemeente. Zeker (of juist) daar waar het gaat over beslissingen in de eigen buurt of dorpskern.
D66 wil inwoners beter betrekken bij het bestuur van de gemeente en meer invloed geven.

D66 Oisterwijk investeert verder in inwonersparticipatie en de omgevingsdialoog.